E-Business

Pengertian E-Business

e-Business  atau  Electronic business  adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran bara...

neny.es